318522678295743

BISC Training Center

Học Chứng chỉ ACCA và ICAEW online hàng đầu Việt Nam ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

ACCA Demo Class

ACCA Financial Accounting Demo

Mr. Giang Ha FCCA

(4)

Miễn phí

ACCA Financial Reporting Demo

Mr. Giang Ha FCCA

(1)

Miễn phí

ACCA Online

ACCA Financial Accounting

Mr. Giang Ha FCCA

(4)
3.900.000đ
2.090.000đ

ACCA Performance Management

Mr. Giang Ha FCCA

(0)
6.900.000đ
3.590.000đ

ACCA Taxation

Lê Thị Huệ

(0)
6.500.000đ
3.590.000đ

ACCA Financial Management

Phạm Mai Anh

(1)
6.900.000đ
3.590.000đ

ACCA Financial Reporting

Mr. Giang Ha FCCA

(3)
6.900.000đ
3.590.000đ

ACCA Audit and Assurance

Mr. Giang Ha FCCA

(0)
6.900.000đ
3.590.000đ

ACCA Strategic Business Leader

Mr. Giang Ha FCCA

(0)
10.000.000đ
6.590.000đ

ACCA Advance Audit and Assurance

Mr. Giang Ha FCCA

(2)
8.500.000đ
5.090.000đ

ACCA Strategic Business Reporting

Mr. Giang Ha FCCA

(0)
8.500.000đ
5.090.000đ

ACCA Offline

Chưa có dữ liệu khóa học!