318522678295743

ACCA Business and Technology

Sinh viên trái ngành, sinh viên năm 1, năm 2 ngành Kế toán - Kiểm toán nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc đã tìm hiểu về Kế toán - Kiểm toán nhưng kiến thức rời rạc, chưa được hệ thống.
Mr. Giang Ha ACCA
0 Đánh giá 39 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành môn học BT/F1 tại BISC, học viên có thể:

 • Nắm vững bản chất của môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
 • Hiểu về tầm quan trọng của Kế toán trong doanh nghiệp cũng như văn hóa doanh nghiệp trong quản lý
 • Hiểu rõ các loại rủi ro có thể phát sinh trong quá trình vận hành doanh nghiệp

Giới thiệu khóa học

Business and Technology (viết tắt là BT hay F1) là môn học trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng và giúp học viên có cái nhìn tổng quan nhất về môi trường kinh doanh cũng như tác động của nó tới tổ chức và bộ phận kế toán. Bên cạnh đó, môn học cũng giúp học viên hiểu rõ hơn về vai trò của kế toán và các bộ phận chủ chốt trong việc xây dựng tổ chức hiệu quả và đạo đức của một doanh nghiệp, từ đó hướng học viên tiếp cận tới những nguyên lý quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Theo quy định, sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế - Kế toán - Kiểm toán tại Việt Nam được miễn 3 môn thuộc level Applied Knowledge (gồm: BT/F1MA/F2FA/F3), tuy nhiên các Công ty Kiểm toán vẫn khuyến khích nhân viên của mình hoàn thành 3 môn này để nắm vững kiến thức nền tảng, từ đó có thể nâng cao cơ hội nghề nghiệp của mình hơn. Bên cạnh đó, khi hoàn thành 3 môn thuộc level này, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ ACCA Diploma in Accounting and Business.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu môn học
 • Tài liệu khóa học
 • 0 - Overview 3:28
 • 1 - Purpose Of Business Organisation 8:09
 • 2 - Different Types Of Organisation 28:55
 • 3 - Sectors In Which Organisations Operate 1:49
 • 4 - How Organisations Differ 3:29
 • 5 - Summary 1:25
 • 0 - Overview 4:02
 • 1 - Analysing The Business Enviroment 8:17
 • 2 - The Political and Legal Enviroment 4:30
 • 3 - Employee Protection 7:10
 • 4 - Data Protection 10:37
 • 5 - Health and Safety 5:50
 • 6 - Consumers Protect 5:35
 • 7 - Social and Demographic Factors 3:53
 • 8 - Environment Factors 5:58
 • 9 - Summary 1:09
 • 0 - Overview 2:51
 • 1 - Definition 5:18
 • 2 - Macroeconimic Policy 5:12
 • 3 - The Level Of Business Activity In The Economy 18:32
 • 4 - Trade Cycles 6:19
 • 5 - The Effect Of Key Economic Issues 12:30
 • 6 - Economic Policy 18:29
 • 7 - Summary 0:38
 • 0 - Overview 3:38
 • 1 - Definition 8:44
 • 2 - Demand 21:07
 • 3 - Elasticity of Demand 11:44
 • 4 - Supply 7:26
 • 5 - Equilibrium 2:33
 • 6 - Minimum and Maximum Price 8:06
 • 7 - The Economic Behaviour of Cost 3:23
 • 8 - Types Of Market 4:04
 • 0 - Overview 2:16
 • 1 - Organisational Structure 46:25
 • 2 - Other Basic Organizational Concept 11:10
 • 3 - Centralisation And Decentralisation 7:37
 • 4 - Levels of Strategy 4:50
 • 5 - Roles and Funtions of The Main Departments 3:52
 • 6 - Marketing 14:36
 • 7 - Summary 0:50
 • 0 - Overview 2:06
 • 1 - Organizational Departments and Funtions 48:49
 • 2 - What is Culture? 5:09
 • 3 - Organization Culture 9:22
 • 4 - Culture and Structure 14:13
 • 5 - Committees 9:21
 • 1 - Principles Of Corporate Governance 33:00
 • 2 - Developments In Corporate Governance 9:40
 • 3 - Role of The Board 21:36
 • 4 - Reporting On Corporate Governance 1:54
 • 5 - Corporate Social Responsibility 5:58
 • 6 - Ethics, Law, Governance and Social Responsibility 4:10
 • 1 - The purpose of Accounting Information 26:52
 • 2 - Nature, Principles and Scope of Accounting 16:54
 • 3 - The Regulatory System 11:15
 • 4 - Internal and External Financial Information 3:35
 • 5 - Control Over Business Transactions 15:45
 • 6 - The Main Business Financial Systems 14:33
 • 7 - Manual and Computerized Accounting Systems 3:38
 • 8 - Databases and Spreadsheets 5:33
 • 1 - Internal Control System 18:57
 • 2 - Internal Control Enviroment and Procedures 35:13
 • 3 - Internal Audit and Internal Control 19:45
 • 4 - External Audit 7:04
 • 5 - IT Systems Security and Safety 3:54
 • 6 - Building Controls Into An Infomation System 9:04
 • 1 - What is Fraud? 14:13
 • 2 - Potential for Fraud 19:39
 • 3 - Systems for Detecting and Preventing Fraud 8:15
 • 4 - Responsibility for Detecting and Preventing Fraud 4:08
 • 5- Money Laundering 23:01
 • 1 - The Purpose and Process of Management 49:17
 • 2 - Writer on Management 20:30
 • 3 - Management and Supervision 3:53
 • 4 - What is Leadership 7:55
 • 5 - Leadership Skills and Style 18:02
 • 1 - Recruitment and Selection 9:38
 • 2 - Responsibility for Recruitment and Selection 5:05
 • 3 - The Recruitment Process 33:36
 • 4 - Advertising Vacancies 5:35
 • 5 - A Systematic Approach to Slection 2:27
 • 6 - Selection Methods in Outline 3:57
 • 7 - Interview 9:41
 • 8 - Slection Testing 5:17
 • 9 - Other Selection Methods 2:53
 • 10 - Evaluating Recruitment and Selection Practices 2:42
 • 1 - Discrimination at Work 9:30
 • 2 - Equal Opportunities 15:48
 • 3 - The Practical Implications 4:12
 • 4 - Diversity 10:17
 • 1 - Individuals 34:32
 • 2 - Group 12:30
 • 3 - Teams 9:10
 • 4 - Team member Roles 19:52
 • 5 - Team development 4:48
 • 6 - Building a Team 4:49
 • 7 - successful Teams 10:08
 • 1 - Overview of Motivation 14:26
 • 2 - Content Theories of Motivation 19:04
 • 3- Process of Motivation 9:38
 • 4 - Chossing a Motivational Approach 5:47
 • 5 - Rewards and Incentives 43:34
 • 6 - Pay as a Motivator 21:23
 • 0 - Overview 0:42
 • 1 - 24:01
 • 2 - 11:55
 • 3 - 12:58
 • 4 - 9:36
 • 5 - 2:04
 • 6 - 1:58
 • 1 - 13:27
 • 2 - 9:45
 • 3 - 15:31
 • 4 - 6:50
 • 5 - 2:55

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
5943 Học viên 62 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 21 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 10 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
ACCA Financial Accounting Offline September 2024
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 0 Học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
ACCA Financial Accounting Offline June 2024
Mr. Giang Ha ACCA
(1) 55 Học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
2.090.000 3.900.000 -47%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 21 giờ 44 phút
Giáo trình: 118 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC