318522678295743

ACCA Audit and Assurance

Môn học "Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo" cấp độ Kỹ năng ứng dụng chương trình ACCA
Mr. Giang Ha ACCA
0 Đánh giá 341 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Việc học môn Audit & Assurance mang lại cho học viên rất nhiều lợi thế, đặc biệt đối với những học viên có mục tiêu sẽ trở thành Kiểm toán viên, cụ thể:

 • Môn AA sẽ xây dựng cho học viên một nền tảng kiến thức về Kiểm toán toàn diện và cụ thể, học viên có thể áp dụng các kiến thức ở môn học này vào công việc thực tế
 • Môn AA/F8 giúp học viên phát triển kỹ năng tư duy logic, nhận biết và xử lý các vấn đề một cách thông minh
 • Hoàn thành môn AA, học viên sẽ có lợi thế hơn trong việc chinh phục các môn học ở level cao, điển hình là môn Advanced Audit & Assurance (P4).
 • Đặc biệt, giúp học viên có một hành trang tốt hơn và tự tin hơn khi tham gia các kỳ thi tuyển vào Big4.

Giới thiệu khóa học

Môn Audit & Assurance (AA/F8) một trong số những môn học quan trọng nếu học viên đang hoặc sẽ trong hành trình chinh phục ACCA. Môn học này phù hợp với những học viên đã có kiến thức ở các môn Accounting in Business (AB)Management Accounting (MA) và Financial Accounting (FA).

Cụ thể, môn Audit & Assurance (AA/F8) sẽ trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng về Lập kế hoạch và đánh giá rủi ro, cách thức sử dụng và đánh giá hệ thống Kiểm soát nội bộ, cách thức thực hiện hợp đồng kiểm toán, dịch vụ bảo đảm và Lập báo cáo kiểm toán.

Ngoài cung cấp các kiến thức về Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo, AA/F8 còn giúp học viên hiểu được quy trình của một cuộc Kiểm toán là như thế nào, quy tắc đạo đức và ứng xử ra sao, từ đó học viên có thể áp dụng vào những tình huống thực tế trong công việc.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu môn học 50:47
 • Tài liệu môn học
 • 0 - Overview 2:37
 • 1 - Objective of external audit 18:01
 • 2 - Accountability, stewardship and agency 8:33
 • 3 - ISA 700 (Revised) 20:46
 • 4 - Assurance engagements 23:17
 • 5 - Levels of assurance 3:25
 • 6 - Round Up 2:23
 • Practice Chapter 1
 • Chữa Practice Chapter 1 23:37
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 3:56
 • 1 - Regulation 7:31
 • 2 - Auditor rights and duties 19:27
 • 3 - Appointment, removal and resignation 24:23
 • 4 - International Federation of Accountants (IFAC) 4:55
 • 5 - International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 17:50
 • 6 - Round Up 0:30
 • Practice Chapter 2
 • Chữa Practice Chapter 2 18:00
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 6:43
 • 1 - Corporate Governance 17:22
 • 2 - The UK Corporate Governance Code 11:52
 • 3 - Audit committees 21:28
 • 4 - Round Up 0:25
 • Practice Chapter 3
 • Chữa Practice Chapter 3 18:06
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overivew 34:55
 • 1 - Internal audit and corporate governance 37:09
 • 2 - Nature and purpose of internal audit assignments 13:40
 • 3 - Limitations of internal audit 19:39
 • 4 - Outsourcing internal audit 3:11
 • 5 - External and internal auditors 22:00
 • 6 - Round Up 0:38
 • Practice - Chapter 4 - Internal audit
 • Chữa Practice - Chapter 4 - Internal audit 35:04
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 9:43
 • 1 - ACCA Code of Ethics & Conduct 33:51
 • 2 - Threats to the fundamental principles 4:51
 • 2.1 - Categories of threats 10:07
 • 2.2 - Threats arising from financial matter 25:50
 • 2.3 - Threats arising from employment and other relationships 22:40
 • 2.4 - Threats arising from provision of non-assurance services 9:22
 • Example Threats to the fundamental principles 34:56
 • 2.5 - Conflict of Interest 6:40
 • 3 - Obtaining audit engagements 8:23
 • 4 - Acceptance 26:41
 • 5 - ISA 210: Agreeing the terms of engagement 21:00
 • 6 - Quality management on an individual audit 7:21
 • 7 - Round Up 1:07
 • Revision 1: Code of Ethics 15:22
 • Practice Chapter 5
 • Chữa Practice - Chapter 5 - Code of Ethics 38:00
 • Chữa Practice - Chapter 5 - Code of Ethics - Objective Quesions 17:50
 • Làm lại Practice
 • 0 - Overview 12:08
 • 1 - Approach to Auditing 37:54
 • 2 - Audit Risk 30:44
 • 3 - Understading The Entity And Its Enviroment 18:48
 • 4 - Assesing The Risk 108:44
 • 5 - Assessing the Risks of Material Misstetement 10:10
 • 6 - Fraud, Laws and Regulations 24:01
 • 7 - Round Up 0:41
 • Practice Chapter 6 - MCQ - Risk assessment
 • Chữa Bài MCQ - Risk assessment 22:18
 • Làm lại Practice
 • Practice - Identify and explain risks
 • Chữa Practice - Identify and explain risks 16:29
 • Làm lại Practice
 • Practice Chapter 6 - Câu hỏi lý thuyết
 • 0 - Overview 2:39
 • 1 - The Need for Planning 14:12
 • 2 - The Planning Process 24:24
 • 3 - Interim and Final Audits 11:05
 • 4 - Audit Documentation 27:08
 • 5 - Round Up 0:34
 • Practice Chapter 7
 • Chữa Practice Chapter 7 55:57
 • Practice câu hỏi lý thuyết bổ sung (Planning the Audit)
 • 0 - Overview 4:03
 • 1 - Audit Evidence 1:53
 • 2 - Sufficientappropriate audit evidence 11:46
 • 3 - Financial statement assertions 18:55
 • 4.1 - Procedures for obtaining audit evidence Part 1 13:51
 • 4.2 - Procedures for obtaining audit evidence Part 2 41:20
 • 5 - Test of control vs substantive procedures 8:55
 • 6 - Directional testing 5:48
 • 7 - Round Up 0:59
 • Hướng dẫn cách trả lời dạng bài Audit Risk 21:29
 • Risk assessment - Constructed question - part 2
 • Chữa Risk assessment - Constructed question 88:08
 • 0 - Overview 2:08
 • 1 - System of Internal Control 31:07
 • 2 - Use of System of Internal Control by Auditors 70:10
 • 3 - Internal Control in it Enviroment 38:01
 • 4 - Roundup 0:57
 • Revision 3 16:28
 • Practice Chapter 9
 • Chữa Chapter 9 - Internal control - MCQ Practice 9:05
 • Chapter 9-10 - Constructed Question - Internal control - Purchasing
 • Chữa Practice - Constructed Question - Internal control - Purchasing 66:04
 • Chapter 9-10 - Constructed Question - Internal control - Inventories
 • Chữa Practice - Constructed Question - Internal control - Inventories 31:51
 • 0 - Overview 9:13
 • 1 - Audit Evidence (Recap) 5:26
 • 2 - Tests of Control 4:15
 • 3 - Systems 4:26
 • 3.1 - Sales System 41:43
 • 3.2 - Purchase System 27:36
 • 3.3 - Payroll System 24:18
 • 3.4 - Inventory System 15:14
 • 3.5 - The bank and cash system 22:46
 • 3.6 - Non – current Assets 18:18
 • 4 - Communication of Deficiencies in Internal Control 12:04
 • 5 - ISA 260: Communication With Those Charged with Governance 4:52
 • 6 - Round up 1:21
 • Hướng dẫn dạng bài tập Internal Control 11:21
 • 0 - Overview 5:25
 • 1 - Selecting Items for Testing 11:25
 • 2 - Audit Sampling 51:31
 • 3 - Automated Tools and Techniques 19:25
 • 4 - Audit Data Analytics 14:02
 • 5 - Roundup 2:04
 • 0 - Overview 11:12
 • 1 - Key Assertions 5:08
 • 2 - Tangible Non-Current Assets 103:58
 • 3 - Intangible Non-Current Assets 8:25
 • 4 - Roundup 1:07
 • Practice - OTQ - Non current assets
 • Chữa Practice - OTQ - Non current assets 13:56
 • Practice - Constructed questions - Non current assets
 • Chữa Practice - Constructed questions - Non current assets 14:35
 • 0 - Overview 27:31
 • 1 - Introduction to auditing inventory 5:40
 • 2 - The physical inventory count 74:54
 • 3 - Inventory valuation 14:28
 • 4 - Using the work of internal audit 7:57
 • 5 - Round Up 0:51
 • Practice Chapter 13
 • Chữa Practice Chapter 13 23:41
 • 0 - Overview 4:43
 • 1.1 - Audit of receivables - Assertions 3:32
 • 1.2 - Audit of receivables - Aged receivables listing 33:45
 • 1.3 - Audit of receivables - External confirmation 38:16
 • 1.4 - Audit of receivables - Cut - off testing 1:19
 • 1.5 - Audit of receivables - Other audit procedures 9:27
 • 2 - Revenue 10:56
 • 3 - Testing prepayments 4:54
 • 4 - Roundup 0:30
 • Practice - Receivables - OTQ
 • Chữa Practice - Receivables - OTQ 16:16
 • 1 - Introduction 9:18
 • 2 - Audit of bank balances 53:05
 • 3 - Audit of cash balances 4:41
 • 4 - Roundup 1:11
 • 0 - Overview 5:27
 • 1 - Payables, purchases and accruals 49:59
 • 2 - Payroll 30:28
 • 3 - Round Up 1:09
 • Practice - Payables - OTQ
 • Chữa Practice - Payables - OTQ 16:02
 • Practice Chapter 16 - Constructed Questions
 • Chữa Practice Chapter 16 - Constructed Questions 22:15
 • 0 - Overview 2:06
 • 1 - Non-current Liability 12:32
 • 2 - Provisions and Contingencies 23:45
 • 3 - Capital 24:22
 • 4 - Director's Emoluments (Remuneration) 0:59
 • 0 - Overview 3:10
 • 1 - Introduction 3:34
 • 2 - Planning the audit 34:46
 • 3 - Audit evidence 2:29
 • 4 - Audit reporting 3:35
 • 5 - Round Up 0:25
 • 0 - Overview 4:41
 • 1 - ISA 560 Subsequent Events 20:22
 • 2 - ISA 570 (Revised) Going Concern 17:32
 • 3 - ISA 580 Written Representations 13:44
 • 4 - Overall review of financial statements 11:33
 • 5 - Round Up 1:37
 • Practice - MCQ - Final Review
 • Chữa Practice - MCQ - Final Review 19:43
 • Practice - Final Review - Constructed questions
 • Chữa Practice - Final Review - Constructed questions 32:06
 • 0 - Overview 3:44
 • 1 - ISA 700 14:34
 • 2 - ISA 701 8:43
 • 3 - ISA 705 19:38
 • 4 - ISA 706 6:17
 • 5 - ISA 720 10:02
 • 6 - Going Concern 9:13
 • 7 - Round Up 0:57
 • Practice - Audit report - Constructed questions
 • Hướng dẫn trả lời câu hỏi Audit opinion & Chữa bài tập constructed questions 3:24
 • Pre Mock September 2023 71:42
 • 1 - Main Capabilities 18:20
 • 2 - Examination Concept 6:08
 • 3 - Audit and Assurance 39:51
 • 4 - Key Step 59:40
 • 5 - Accepting New Audit Engagements 4:43
 • 6 - Internal Audit 31:18
 • 7 -Audit Process and Standards 43:43
 • 8 - Planning The Audit 50:59
 • 9 - Audit Procedures 16:12
 • 10 - Internal Control System 63:59
 • 11 - Final Review 11:56
 • Các câu hỏi lý thuyết thường gặp
 • Chữa đề Mar June 2021 - Bài 1 - Internal Control 75:15
 • Chữa đề Mar June 2021 - Bài 2 - Risk Identify 60:18
 • Chữa đề Mar June 2021 - Bài 3 - Audit Procedures 35:49
 • Chữa Sample Test June 2022 85:27
 • Chữa đề MOC CBEPT 123:38
 • Huong dan Audit Subtantive Procedures 18:59
 • Chữa đề Sep Dec 2022 115:31
 • AA - MarJune 2022 - Past paper 95:08
 • Past exams - Part A - Mar Jun 2019
 • Chữa past exam - Part A - Mar Jun 2019 47:01
 • Q16 Sept Dec 2017 - Internal control
 • Chữa Q16 Sept Dec 2017 - Internal control 57:19
 • Q17 Sept Dec 2017 - Audit Risk
 • Chữa Q17 Sept Dec 2017 - Audit Risk 39:44
 • Q18 - Sept Dec 2017 - Audit Procedures
 • Chữa Q18 - Sept Dec 2017 - Audit Procedures 27:54
 • Chữa đề Sep dec 2023 55:37
 • Chữa Dec 2020 - Scenario 1 62:36
 • Chữa Dec 2020 - Scenario 2 - Internal control 38:24
 • Chữa Dec 2020 - Scenario 3 - Substantive procedures 36:15

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
6268 Học viên 63 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management Demo
Phạm Mai Anh
(0) 2 Học viên
Miễn phí
ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 32 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 15 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 13 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 43 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
3.590.000 6.900.000 -48%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 72 giờ 7 phút
Giáo trình: 231 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC