318522678295743

ACCA Performance Management

Môn ACCA Performance Management (PM/F5) giúp quản lý chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời lên kế hoạch, lập ngân sách và đánh giá hiệu quả kinh doanh
Mr. Giang Ha ACCA
0 Đánh giá 161 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi hoàn thành khóa học PM/F5 tại BISC, học viên có thể:

 • Giải thích và ứng dụng các kỹ năng về Kế toán giá thành, Kế toán chi phí vào thực tiễn
 • Nhận diện, áp dụng kiến thức về lập kế hoạch tài chính, sử dụng phương thức lập kế hoạch và kiểm soát để đo lường và kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • Lựa chọn và áp dụng kiến thức vào việc tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, sử dụng một cách hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp, kiểm soát tốt rủi ro trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa học

Performance Manage (PM/F5) là môn học liên quan đến Kế toán quản trị, giúp học viên có thể quản lý chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời lên kế hoạch, lập ngân sách và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Thực chất môn ACCA Performance Management là môn nâng cao của môn Management Accounting (MA/F2). Một Kiểm toán viên hiện đại không chỉ biết lập Báo cáo tài chính đúng chuẩn mà còn phải biết Quản trị chi phí cho doanh nghiệp, cắt giảm những chi phí không cần thiết và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu 18:12
 • Tài liệu môn học
 • Tài liệu revision
 • 1 - Definition of information systems 36:36
 • 2 - Benefits and roles of information systems 4:10
 • 3 - Cost of information systems 13:50
 • 4 - Communication of information 8:33
 • 5 - Security of information systems 25:09
 • 6 - Round Up 0:48
 • Practice Chapter 1
 • Chữa Practice Chapter 1 6:52
 • 1 - Planning, control and decision-making 22:21
 • 2 - Management accounting information for strategic planning, control and decision-making 7:16
 • 3 - Management accounting information for management control 8:44
 • 4 - Management accounting information for operational control 2:01
 • 5 - Types of information systems 17:59
 • 6 - Big Data 16:38
 • Practice Chapter 2
 • Chữa Practice Chapter 2 9:00
 • 1 - Cost Classification 31:57
 • 2 - Revision: ABSORPTION COSTING 13:14
 • 3 - Revision: MARGINAL COSTING 8:34
 • 1 - Activity-based costing (ABC) 53:23
 • Practice Activity-based costing (ABC)
 • Chữa Practice ABC Costing 19:15
 • 2 - Target costing 23:32
 • Practice Target costing
 • Chữa Practice Target costing 35:53
 • 3 - Lifecycle costing 17:30
 • Practice Lifecycle costing
 • Chữa Practice Lifecycle costing 16:04
 • 4 - Throughput accounting 40:23
 • Practice Throughput accounting
 • Chữa Practice Throughput accounting 20:35
 • 5 - Environmental Accounting 23:34
 • Practice Environmental Accounting
 • Chữa Practice Environmental Accounting 6:52
 • 1 - Breakeven analysis Formular 23:31
 • 2 - Breakeven, contribution and P/V charts 16:58
 • 3 - Breakeven analysis in multi-product environment 12:43
 • 4 - The multi-product profit-volume graph 36:18
 • 5 - Limitations of CVP analysis 2:04
 • 6 - Advantages of CVP analysis 1:12
 • Practice Chapter 5
 • Chữa Practice Chapter 5 29:40
 • 1 - Limit Factor Analysis 12:21
 • 2 - Make or Buy Decision 11:55
 • 3 - Multi-limiting Factor 1:38
 • 4 - Linear Programming 40:32
 • 5 - Slack & Surplus 9:56
 • 6 - Shadow (or dual) Price 9:28
 • Practice Chapter 6
 • Chữa Practice Chapter 6 34:17
 • 1 - Factors determine pricing 10:42
 • 2 - Market in which the organisation operates 21:48
 • 3 - Determining the profit-maximising selling price/output level 38:20
 • 4 - Pricing approaches 24:17
 • Practice Chapter 7
 • Chữa Practice Chapter 7 10:18
 • 1 - Relevant Costing 40:31
 • 2 - Make or Buy Decisions 12:48
 • 3 - Outsourcing 11:07
 • 4 - Shutdown Decisions 2:29
 • 5 - Joint Products 9:31
 • Practice Chapter 8
 • Chữa Practice Chapter 8 28:15
 • 1 - Risk and Uncertainty 7:24
 • 2 - Expected Values 41:43
 • 3 - Maximin, maximax and minimax regret 28:04
 • 4 - Decision Trees 13:16
 • 5 - The value of information 6:17
 • 6 - Sensitivity Analysis 6:48
 • Practice Chapter 9
 • Chữa Practice Chapter 9 15:26
 • 1 - Objective 3:40
 • 2 - Planning and control in the performance hierarchy 7:03
 • 3 - Participation in budgeting 9:48
 • 4 - Fixed budget & Flexible Budget 16:28
 • 5 - Incremental budgeting & Zero based budgeting (ZBB) 24:31
 • 6 - Rolling budgeting 6:39
 • 7 - Activity - based budgeting 6:29
 • 8 - Beyond budgeting 3:39
 • 9 - Benefits & Challenges 1:11
 • 10 - Revise Budget 1:28
 • Practice Chapter 10
 • Chữa Practice Chapter 10 22:02
 • Phần 1 93:50
 • Phần 2 89:23
 • 1 - Sustainability 12:22
 • Kế thừa MA 65:03
 • 2 - Learning curves 39:31
 • 3 - Using spreadsheets in budgeting 2:56
 • Practice Chapter 11
 • Chữa Practice Chapter 11 9:43
 • 1 - Definition 11:00
 • 2 - The Uses of Standard costs 0:48
 • 3 - Budget and standards 1:52
 • 4 - Flexible budgets and performance management 3:07
 • Practice Chapter 12
 • Chữa Practice Chapter 12 8:24
 • 1 - Material mixed and yield variances 28:29
 • 2 - Losses, mix and yield 10:42
 • 3 - Sales mix and quantity variances 15:38
 • Practice Chapter 13
 • Chữa Practice Chapter 13 18:28
 • 1 - Planning and operational variance 34:23
 • 2 - Advantages and Disadvantages 1:44
 • Practice Chapter 14
 • Chữa Practice Chapter 14 8:53
 • 1 - Perfomance analysis and behaviour aspect 3:44
 • 2 - Improving performance 2:29
 • 3 - Behavioural implications 5:20
 • 4 - Poor attitudes and the use of control information 1:04
 • 5 - The effect of reported variances on staff action 1:49
 • 6 - Variances and a TQM environment 3:15
 • 1 - Private Sector organizations 11:24
 • 2 - Types of performance measurements 17:27
 • 3 - Performance measurement requirements 8:54
 • 4 - Financial performance measurement 1:45
 • 5 - Profitability 72:05
 • 6 - Gearing 20:51
 • 7 - Liquidity and cash flow 21:22
 • 8 - Non-financial performance measurements 12:00
 • 9 - Short – termism and manipulation 10:09
 • 10 - Improving performance 7:39
 • 11 - Balanced Scorecard 20:30
 • 12 - Building Block Model 22:43
 • 1 - Divisionalisation 7:35
 • 2 - Responsibility accounting 5:15
 • 3 - Return on investment (ROI) 11:45
 • 4 - Transfer pricing 40:01
 • 1 - Performance measurement in not for profit organizations 8:33
 • 2 - Value for money 9:18
 • 3 - External considerations 3:22
 • 0 - Hướng dẫn Bài tập Part E 7:44
 • Q32 (Best Night) - Mar June 2019
 • 1 - Dạng Financial - Non Financial: Chữa Q32 (Best Night) - Mar June 2019 58:25
 • Q31 (PGC) - Mar June 2018
 • 2 - Dạng Transfer Pricing: Chữa Q31 (PGC) - Mar June 2018 52:39
 • Q31 (One Stop Car) - Sep Dec 2018
 • 3 - Dạng Building Block: Chữa Q31 (One Stop Car) - Sep Dec 2018 5:22
 • Mar June 2020 Q31 46:23
 • 1 - Activity-based costing (ABC) Costing 8:13
 • Practice Activity-based costing (ABC) Costing
 • Chữa Practice Activity-based costing (ABC) Costing 23:42
 • 2 - Lifecycle Costing 5:18
 • Practice Lifecycle Costing
 • Chữa Practice Lifecycle Costing 6:41
 • 3 - Target Costing 6:48
 • Practice Target Costing
 • Chữa Practice Target Costing 5:32
 • 4 - Throughput accounting 11:11
 • Practice Throughput accounting
 • Chữa Practice Throughput accounting 24:52
 • 5 - Environmental Accounting 6:36
 • Practice Environmental Accounting
 • Chữa Practice Environmental Accounting 3:29
 • 1 - Cost volume profit (CVP) analysis 23:24
 • Practice Cost volume profit (CVP) analysis
 • Chữa Practice Cost volume profit (CVP) analysis 16:51
 • 2 - Limiting factor analysis 9:34
 • Practice Limiting factor analysis
 • Chữa Practice Limiting factor analysis 5:50
 • 3 - Pricing decisions 19:17
 • Practice Pricing decisions
 • Chữa Practice Pricing decisions 29:58
 • 4 - Relevant cost and Short-term decisions 9:59
 • Practice Relevant cost and Short-term decisions
 • Chữa Practice Relevant cost and Short-term decisions 4:39
 • 5 - Risk and uncertainty 10:39
 • Practice Risk and uncertainty
 • Chữa Practice Risk and uncertainty 17:45
 • 1 - Budgetary Systems 24:01
 • Practice Budgetary Systems
 • Chữa Practice Budgetary Systems 26:43
 • 2 - Advanced variances 50:02
 • Practice Advanced variances
 • Chữa Practice Advanced variances 7:18
 • Performance Analysis - past exam - Q31 Mar Jun 2019
 • Chữa đề 112:22

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
6268 Học viên 63 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management Demo
Phạm Mai Anh
(0) 2 Học viên
Miễn phí
ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 32 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 15 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 13 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 43 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
3.590.000 6.900.000 -48%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 43 giờ 31 phút
Giáo trình: 180 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC