318522678295743

ACCA Taxation

Khóa học ACCA Taxation (TX/F6) - Thuế Việt Nam
Lê Thị Huệ
0 Đánh giá 250 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi hoàn thành môn học Taxation tại BISC, học viên sẽ có khả năng vận dụng một cách linh hoạt và chính xác vào thực tế, cụ thể:

 • Giải thích được các hoạt động cũng như phạm vi điều chỉnh của hệ thống Thuế Việt Nam
 • Giải thích và tính toán được các loại thuế như Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế nhà thầu, Thuế giá trị gia tăng
 • Có thể giải thích được các nghĩa vụ của người nộp thuế, người đại diện nộp thuế và những ảnh hưởng của việc không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Giới thiệu khóa học

Môn Taxation (TX/F6) là một trong số những môn học được xem là “cột mốc” thuộc level Fundamental Skills, cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về Thuế ở Việt Nam. Với các kiến thức có được ở môn TX, học viên sẽ hoàn toàn làm chủ và có thể vận dụng chính xác và linh hoạt vào công việc thực tế.

Khi hoàn thành môn học này tại BISC, học viên sẽ có khả năng vận dụng một cách linh hoạt và chính xác vào thực tế các kiến thức về hệ thống thuế và các sắc thuế tại Việt Nam cũng như tuân thủ các luật định liên quan về thuế.

Nội dung khóa học

 • Slide bài giảng
 • Các tài liệu sẽ áp dụng để thi kỳ 2024
 • Đề thi các năm
 • Bài học 19:11
 • 1 - Tax System Introduction 23:40
 • 2 - Tax Administration 84:36
 • Bài thực hành 1
 • Chữa bài thực hành 1 43:34
 • Làm lại bài thực hành 1
 • Bài thực hành 2
 • Chữa bài thực hành 2 22:11
 • Làm lại bài thực hành 2
 • 1 - Overview of PIT 48:50
 • 2 - PIT Calculation 1:30
 • 2.1 - PIT Calculation – Other Income 70:19
 • Bài thực hành PIT 1
 • Chữa Bài thực hành PIT 1 31:02
 • Làm lại bài thực hành 1
 • 2.2.1 - PIT Calculation – Employment Income phần 1 67:47
 • Bài thực hành PIT 2
 • Chữa Bài thực hành PIT 2 27:23
 • Làm lại bài thực hành 2
 • 2.2.2 - PIT Calculation – Employment Income phần 2 46:51
 • 2.3 - PIT Calculation – Business Income 24:34
 • 3 - PIT Administration 32:24
 • Bài thực hành PIT 3
 • Chữa bài thực hành PIT 3 18:04
 • Làm lại bài thực hành 3
 • Bài thực hành PIT 4
 • Chữa bài thực hành PIT 4 17:51
 • Làm lại bài thực hành 4
 • Bài thực hành PIT 5
 • Chữa bài thực hành PIT 5 23:29
 • Làm lại bài thực hành 5
 • Bài thực hành PIT 6
 • Làm lại bài thực hành 6
 • Revision 33:53
 • Chữa Bài thực hành PIT 6 93:36
 • 0 - Overview 8:16
 • 1 - Overview of CIT 15:05
 • 2 - CIT Calculation – Turnover 35:34
 • Bài thực hành CIT 1
 • Chữa Bài thực hành CIT 1 7:00
 • Làm lại bài thực hành 1
 • 3 - CIT Calculation – Deductible Expense 131:20
 • Bài thực hành CIT 2
 • Chữa bài thực hành CIT 2 47:55
 • Làm lại bài thực hành 2
 • 4 - CIT Calculation – Other Taxable Income 48:21
 • 5 - CIT Calculation – Loss Carried forward 10:23
 • 6 - CIT Calculation - Tax Exempt Income 21:16
 • 7 - CIT Calculation – Tax Incentives 62:06
 • 8 - CIT Calculation – Tranfer Pricing 67:06
 • 9 - CIT Administration 24:02
 • Bài thực hành CIT 3
 • Chữa bài thực hành CIT 3 34:35
 • Làm lại bài thực hành 3
 • Bài thực hành CIT 4
 • Chữa bài thực hành CIT 4 35:04
 • Làm lại bài thực hành 4
 • Bài thực hành CIT 5
 • Chữa bài thực hành CIT 5 42:02
 • Làm lại bài thực hành 5
 • Revision CIT 58:48
 • Bài thực hành CIT 6
 • Chữa bài thực hành 6 66:36
 • Làm lại Bài thực hành CIT 6
 • 6 - Eclectronic Invoice 26:40
 • 1 - Overview of VAT 72:26
 • 2 - VAT Taxable Revenue 19:36
 • Bài thực hành VAT 1
 • Chữa bài thực hành VAT 1 36:14
 • Làm lại Bài thực hành VAT 1
 • 3 - Method of Tax Calculation 54:19
 • 4 - Taxing Time (Tax Point) 4:57
 • Bài thực hành VAT 2
 • Chữa bài thực hành VAT 2 42:45
 • Làm lại Bài thực hành VAT 2
 • 5 - VAT Refund 27:42
 • Bài thực hành VAT 3
 • Chữa bài thực hành VAT 3 34:11
 • Làm lại Bài thực hành VAT 3
 • Revision 48:33
 • Bài thực hành VAT 4
 • Chữa Bài thực hành VAT 4 24:18
 • Làm lại Bài thực hành VAT 4
 • 1 - Overview of FCT 27:54
 • 2 - Method of Tax Calculation 39:42
 • 3 - Tax Administration 11:06
 • Bài thực hành FCT 1
 • Chữa bài thực hành FCT 1 70:02
 • Làm lại bài thực hành FCT 1
 • Bài thực hành FCT 2
 • Chữa bài thực hành FCT 2 84:05
 • Làm lại bài thực hành FCT 2
 • Revision 42:45
 • Bài thực hành FCT 3
 • Chữa bài thực hành FCT 3 27:16
 • Làm lại Bài thực hành FCT 3
 • Section A 44:37
 • Section B - Q1 19:32
 • Section B - Q2 14:58
 • Section A 67:53
 • Section B 130:48
 • Section A 60:53
 • Section B 121:42
 • Bài chữa 78:15

Thông tin giảng viên

Lê Thị Huệ
536 Học viên 3 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management Demo
Phạm Mai Anh
(0) 2 Học viên
Miễn phí
ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 32 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 15 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 13 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 43 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
3.590.000 6.500.000 -45%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 44 giờ 39 phút
Giáo trình: 115 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC