318522678295743

ACCA Financial Management

Môn học ACCA Financial Management cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng của một nhà Quản trị tài chính
Phạm Mai Anh
0 Đánh giá 184 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành môn học FM tại BISC, học viên có thể:

 • Nắm được vai trò, mục đích của bộ phận quản trị tài chính
 • Có thể đánh giá được tác động của môi trường kinh tế đến quản trị tài chính
 • Có thể thẩm định các phương án đầu tư
 • Nhận diện và vận dụng các kỹ thuật về quản trị vốn lưu động, định giá doanh nghiệp, các phương pháp quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Giới thiệu khóa học

Financial Management (FM/F9) là môn học về Quản trị tài chính thuộc level Applied Skills trong chương trình ACCA và cũng là môn học cuối cùng trong các môn học thuộc cấp độ F. Môn học FM/F9 cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng của một nhà Quản trị tài chính, do đó đòi hỏi học viên phải quan tâm tới những vấn đề lớn hơn như: đầu tư, tài chính, luật pháp,...

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về môn học 16:43
 • Tài liệu học Part A&B
 • Tài liệu học Part C,D,E,F,G,H
 • Câu hỏi trắc nghiệm
 • Câu hỏi ôn tập
 • Bài chữa Long question
 • 1 - The nature and purpose of financial management 14:12
 • 2 - Financial objectives and the relationship with corporate strategy 30:17
 • 3 - Stakeholders 11:49
 • 4 - Measuring the achievement of corporate objectives 27:31
 • 5 - Encouraging the achievement of stakeholder objectives 10:23
 • 6 - Not-for-profit organizations 6:55
 • Practice 1
 • Chữa Practice 1 29:37
 • Practice 2
 • Chữa Practice 2 10:23
 • 1 - Outline of macroeconomic policy 17:26
 • 2 - Fiscal policy 3:04
 • 3 - Monetary and interest rate policy 3:30
 • 4 - Exchange rates 23:44
 • 5 - Competition policy 17:18
 • 6 - Government assistance for business 0:48
 • 7 - Green policies 3:31
 • 8 - Corporate governance regulation 6:59
 • 1 - Financial intermediaries 6:24
 • 2 - Financial markets 23:10
 • 3 - International money and capital markets 3:30
 • 4 - Rates of interest and rates of return 25:05
 • 5 - Money market instruments 14:25
 • Practice Part B
 • Chữa Practice Part B 15:06
 • 1 - The nature of Working Capital 5:00
 • 2 - Objectives of Working Capital management 14:26
 • 3 - The Cash Operating Cycle 8:46
 • 4 - Working Capital ratios 39:34
 • 5 - Over-Capitalization vs Overtrading 29:03
 • 1 - Managing Inventories 10:36
 • 1.1 - Managing Inventories - Question Type 1 78:31
 • 1.2 - Managing Inventories - Question Type 2 16:38
 • 1.3 - Managing Inventories - Question Type 3 29:39
 • 1.4 - Just in Time (JIT) Procurement 23:07
 • 2 - Managing Account Receivable 38:28
 • 2.1 - Managing Account Receivable - Question Type 1 41:25
 • 2.2 - Managing Account Receivable - Question Type 2 149:47
 • 2.3 - Managing Account Receivable - Question Type 3 131:05
 • 3 - Managing Account Payable 21:24
 • 4 - Managing Cash 9:31
 • 4.1 - Managing Cash - Question Type 1 68:51
 • 4.2 - Managing Cash - Question Type 2 15:56
 • 4.3 - Managing Cash - Question Type 3 23:11
 • 4.4 - Managing Cash - Question Type 4 20:44
 • Bài học 22:08
 • Practice - Grumpy Co
 • Practice - King Co
 • Practice - Hall Co
 • Practice - Cat Co
 • Practice - Gorwa Co
 • Practice - Plot Co
 • Practice - PKA Co
 • 1 - Relevant cash flows 58:51
 • 2 - The payback period 30:17
 • 3 - The Return on Capital Employed 16:59
 • 1 - Discounted cash flow 44:17
 • 2 - The Net present value (NPV) method 27:03
 • 3 - The Internal rate of return (IRR) method 11:59
 • 4 - NPV and IRR compared 15:16
 • 5 - Assessment of DCF methods of project appraisal 8:08
 • 1 - Allowing for Inflation 30:43
 • 2 - Allowing for Taxation 76:35
 • 3 - NPV layout 67:11
 • 1 - Risk and Uncertainty 11:04
 • 2 - Sensitivity analysis 52:44
 • 3 - The certainly equivalent approach 11:02
 • 4 - Probability analysis 33:49
 • 5 - Other risk adjustment techniques 14:33
 • 1 - Lease or buy decisions 35:30
 • 2 - Asset replacement decisions 37:25
 • 3 - Capital rationing 75:00
 • Chữa Discussion Part D 71:12
 • 0 - Overview 14:06
 • 1 - Short-term Sources of Finance 32:49
 • 2 - Long-term Debt Finance 45:16
 • 3 - Equity Finance 183:24
 • 4 - Islamic Finance 38:35
 • 1 - Internal Source of Finance 7:34
 • 2 - Dividend of Policy 35:13
 • 1 - The Cost of Capital 27:52
 • 2 - The dividend growth model (cost of equity) 65:07
 • 4 - The Cost of Debt 63:39
 • 5 - The weight average cost of capital (WACC) 24:57
 • 1 - Gearing 11:42
 • 2 - Effect on shareholder wealth 19:05
 • 3 - Finance for small and medium-sized entities (move to Chapter 12)
 • 1 - Capital structure theories 20:39
 • 2 - Impact of cost of capital on investments 104:38
 • 0 - Overview 14:37
 • 1 - Natural and purpose of business valuation 2:14
 • 2 - Assets valuation bases 14:22
 • 3 - Income based valuation bases 5:34
 • 4 - Cash flow based valuation models 10:21
 • 5 - The valuation of debt 40:13
 • 1 - The efficient market hypothesis 12:46
 • 2 - The valuation of shares 3:56
 • 1 - Exchange rates 20:57
 • 2 - Foreign currency risk 7:37
 • 3 - The causes of exchange rate fluctuations 21:46
 • 4 - Foreign currency risk management 78:35
 • 5 - Foreign currency derivatives 93:34
 • Bài học 1 17:27
 • Bài học 2 33:59
 • Bài học 3 30:12
 • Bài học 1 28:14
 • Bài học 2 31:49
 • Bài học 3 5:23
 • Bài học 1 25:52
 • Bài học 2 27:17
 • Practice 1 36:23
 • Practice 2 35:05
 • Bài học 1 30:31
 • Bài học 2 16:28
 • Bài học 3 32:01
 • Bài học 1 43:12
 • Bài học 2 54:34
 • Premock Exam Dec 2023 51:19
 • Calculate effective annual cost 18:44
 • Derivative instrument 38:29

Thông tin giảng viên

Phạm Mai Anh
413 Học viên 8 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management Demo
Phạm Mai Anh
(0) 2 Học viên
Miễn phí
ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 32 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 15 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 13 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 43 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
3.590.000 6.900.000 -48%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 57 giờ 7 phút
Giáo trình: 127 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC