318522678295743

ACCA Advance Audit and Assurance

Advanced Audit & Assurance là một trong bốn môn học tự chọn thuộc level P giúp học viên có thể phân tích, đánh giá và kết luận về các vấn đề kiểm toán và đảm bảo trong thực tiễn.
Mr. Giang Ha ACCA
2 Đánh giá 42 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành môn học AAA tại BISC, học viên có thể:

 • Nắm vững được các kiến thức thuộc môi trường pháp lý, quy định cũng như tác động của nó đối với kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
 • Có năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp
 • Có thể đánh giá và đề xuất các chính sách cũng như các quy trình kiểm soát phù hợp với các tình huống trong thực tế
 • Đánh giá kết quả và lập báo cáo kiểm toán

Giới thiệu khóa học

Advanced Audit & Assurance - Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao là một môn học được xây dựng trên cơ sở của môn Audit & Assurance (AA/F8) và môn Strategic Business Reporting (SBR/P2), là môn học tổng hợp và nâng cao hơn so với hai môn học này. Do đó, các kiến thức ở môn ACCA AAA cũng phức tạp hơn, cung cấp nhiều kiến thức từ các góc độ khác nhau để phản ánh những thách thức mà các kiểm toán viên chuyên nghiệp sẽ phải đối mặt.

AAA/P7 là một trong bốn môn học tự chọn của chương trình ACCA cùng với: Advanced Financial Management (AFM/P4), Advanced Performance Management (APM/P5) và Advanced Taxation (ATX/P6)

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu môn học 17:50
 • Tài liệu môn học
 • 1 - International regulatory eviroment for audit and assurance services 10:17
 • 2 - Corporate governance and audit committees 7:44
 • 3 - Internal control effectiveness 6:17
 • 4 - Money laundering 18:28
 • 5 - Laws and regulations 9:33
 • 6 - Summary 1:02
 • Quiz
 • Practice - Past exams
 • 1 - Fundamental principles and the conceptual framework approach 15:01
 • 2 - Independence 16:45
 • 3 - Confidentiality 2:49
 • 4 - Conflicts of interest 6:35
 • 5 - Conflicts in application of the fundamental principles 4:55
 • 6 - Summary 1:43
 • Quiz
 • Practice - Past Paper - 2014
 • 1 - Legal liability 4:49
 • 2 - Negligence 13:27
 • 3 - Restricting liability - Insurance 12:29
 • 4 - Fraud and errors 13:49
 • 5 - The expectation gap 3:11
 • 6 - Summary 1:09
 • Quiz
 • Past paper Practice
 • 1 - Principles and purpose 7:09
 • 2 - Quality control at a firm level 29:36
 • 3 - Summary 1:23
 • Quiz - Chapter 4
 • 1 - Advertising and fees 24:05
 • 2 - Tendering 16:35
 • 3 - Acceptance and continuance 11:22
 • 4 - Terms of engagement 5:38
 • 5 - Summary 1:39
 • Quiz - Chapter 5
 • Past papers - Chapter 5
 • 1 - ISA 200 Audit Objectives 11:38
 • 2 - ISA 300 Planning an Audit of FS 5:08
 • 3 - Overview of IAASB’s approach to audit risk 18:25
 • 4 - Audit Risks 10:19
 • 5 - Business risk 7:10
 • 6 - ISA 320 Materiality in Planning and Performing an Audit 7:33
 • 7 - ISA 520 Analytical Procedures 4:40
 • 8 - How to answer exam questions 7:57
 • 9 - Summary 0:50
 • Past paper - chapter 6
 • 1 - ISA 500 Audit Evidence 26:44
 • 2 - ISA 530 Audit Sampling 14:04
 • 3- ISA 510 Initial Engagements - Opening Balance 12:49
 • 4 - ISA 230 Audit Documentation 9:21
 • 5 - ISA 620 Using The Work of An Auditor's Expert 10:06
 • 6 - ISA 610 Using The Work of An Internal Auditor 4:13
 • 7 - ISA 550 Related Parties 12:26
 • 8 - Outsourcing And ISA 402 Audit Considerations Relating to An Enity Using A Service Organisation 16:16
 • 9 - Summary 1:12
 • 1 - The importance of financial reporting standards to the auditor 15:36
 • 2 - The audit of deferred tax 18:36
 • 3 - Payroll and other expenses 16:50
 • 4 - Financial instruments 9:09
 • 5 - Revenue 10:22
 • 6 - Leases 11:59
 • 7 - Retirement benefits 3:47
 • 8 - ISA 540 (Revised) Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures 4:47
 • Summary of IFRS (from SBR) 7:45
 • Tài liệu Review SBR
 • 0 - Overview 2:09
 • 1 - Definition and Purposes 11:15
 • 2 - Approach to Revenue Recognition 132:53
 • 3 - Contract Costs 7:08
 • 4 - Presentation & Disclosure 3:21
 • 5 - CHANGE IN TRANSACTION PRICE AND CONTRACT MODIFICATIONS 36:08
 • 6 - Round Up 1:37
 • Practice - Chapter 3 - Revenue
 • Chữa Practice - Chapter 3 - Revenue 36:59
 • 1 - Short term benefits 35:56
 • 2 - Defined contribution plans 9:40
 • 3 - Defined benefits plan 50:03
 • 4 - Other Long term Benefits 6:28
 • 5 - Termination Benefits 19:53
 • 1 - IAS 12 - Income tax 37:03
 • 2 - Specific Situations 13:05
 • 3 - Business Combinations and Deferred Tax 24:50
 • 4 - Other Temporary Differences 6:39
 • 0 - Overview 2:16
 • 1 - Standards 1:17
 • 2 - Classifications 13:07
 • 3 - Financial Liabilities And Equity 34:33
 • 4 - Compound Instruments 8:39
 • 5 - Initial Recognition Of Financial Assets 3:19
 • 6 - Accounting For Investerments In Equity Instruments 15:35
 • 7 - Accounting For Investerments In Debt Instruments 15:43
 • 8 - Imparement Of Financial Assets 27:58
 • 9 - Derecognition Of Financial Instruments 2:25
 • 10 - Derivatives 15:37
 • 1 - Leases 5:46
 • 2 - Lessee Accounting 27:14
 • 3 - Lessor Accounting 23:04
 • 4 - Sale And Leaseback 21:15
 • 1 - IAS 600 Special Considerations – Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors) 9:16
 • 2 - Responsibility 34:34
 • 3 - Matter to consider before accepting appointment as parent company auditor 4:52
 • 4 - Issues arising when a component is located abroad 3:42
 • 5 - The correct classification of investments 6:49
 • 6 - Consolidation audit procedures 5:58
 • 7 - Implication for the auditor’s report where a subsidiary’s report has been modified 4:17
 • 8 - Joint audits 3:53
 • 9 - Transnational audits 3:41
 • 10 - Summary 2:02
 • Chapter 9 - Quiz
 • Chapter 9 - Past papers
 • 1 - Overall review of financial statements 20:49
 • 2 - ISA 580 Written Representations 8:33
 • 3 - ISA 560 Subsequent Events 9:48
 • 4 - ISA 570 Going Concern 16:02
 • 5 - ISA 710 Comparative Information - Corresponding Figures and Comparative Financial Statements 7:48
 • 6 - ISA 720 The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information 6:30
 • 7 - Summary 2:05
 • Chapter 10 - Quiz
 • Chapter 10 - Past papers
 • 1 - ISA 700 - an overview 6:30
 • 2 - Standard unmodified report with unmodified opinion 23:53
 • 3 - Modification to the Auditor's Report 9:22
 • 4 - Modified report with unmodified opinion 12:01
 • 5 - Modified audit opinions 9:20
 • 6 - Summary 1:43
 • Quiz - Chapter 11
 • Past papers - Chapter 11
 • 1 - Introduction 14:18
 • 2 - ISAE 3000 Assurance Engagements 21:12
 • 3 - Reviews of historical financial information 5:08
 • 4 - Audit-related services 13:32
 • 5 - Summary 2:49
 • Quiz
 • Past papers - chapter 12
 • 1 - ISAE 3400 The Examination of PFI 8:48
 • 2 - Matters to consider before accepting an engagement to Report PFI 5:36
 • 3 - Level of assurance 4:38
 • 4 - Examination procedures 13:20
 • 5 - Summary 2:32
 • Quiz
 • Past papers
 • 1 - Terminology 6:02
 • 2 - Applications 7:23
 • 3 - Summary 0:52
 • Quiz
 • Past papers
 • 1 - Practical context 7:11
 • 2 - Impact on practitioners 15:17
 • 3 - Assurance on integrated reports 12:09
 • 4 - The auditor of public sector performance information 9:29
 • 5 - Summary 1:49
 • Quiz
 • Past paper
 • 1 - Technology 15:09
 • 2 - IAASB 19:19
 • 3 - IESBA 6:35
 • 4 - Summary 2:25
 • Typical Questions and how to answer 19:53
 • Q1 - Ethics 36:28
 • Q2 - Risks 42:21
 • Q3 - Comment 38:05
 • Q4 - Audit Procedures 9:30
 • Q5 - Audit Report & Matter discussed with management 42:19
 • Q6 - Quality control 20:02
 • Đề bài và đáp án
 • Hướng dẫn trả lời Q1 77:18
 • Hướng dẫn trả lời Q2 64:39
 • Hướng dẫn trả lời Q3 39:22
 • Q1 66:46
 • Q2 39:58
 • Q3 48:53
 • Q1 45:37
 • Q2&3 51:16
 • Bài chữa 111:41

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
6269 Học viên 63 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

4
2 Đánh giá

50%

0%

50%

0%

0%

Vũ Đức Hoàng

Thầy Giang quá là tuyệt vời luôn ạ!

Hai Tran

Phần thầy Giang chữa bài tương đối hay, dễ áp dụng. Phần chữa của tutor cảm giác như đọc giải, khó áp dụng khi đi thi thực tế.

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management Demo
Phạm Mai Anh
(0) 2 Học viên
Miễn phí
ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 32 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 15 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 13 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 43 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
5.090.000 8.500.000 -41%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 39 giờ 21 phút
Giáo trình: 175 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC