318522678295743

ACCA Strategic Business Leader

Strategic Business Leader (SBL/P1&P3;) là môn học thuộc level Strategic Professional (cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp) của chương trình ACCA
Mr. Giang Ha ACCA
0 Đánh giá 87 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành môn SBL tại BISC, học viên sẽ:

 • Phân tích môi trường kinh doanh và đưa ra mô hình kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp
 • Đánh giá vị trí, năng lực kinh doanh của doanh nghiệp trong hiện tại cũng như đưa ta tầm nhìn đối với doanh nghiệp trong tương lai
 • Xác định được các cơ hội và thách thức của doanh nghiệp
 • Quản trị rủi ro và thiết kế các bước kiểm soát để ngăn ngừa rủi ro và gian lận
 • Đánh giá chiến lược
 • Đánh giá sự phát triển của kế toán hiện tại

Giới thiệu khóa học

Strategic Business Leader (SBL/P1&P3) là môn học thuộc level Strategic Professional (cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp) của chương trình ACCA, được ACCA đưa vào để thay thế cho 2 môn học trước kia là Governance, Risk and Ethics (P1) và môn Business Analysis (P3). Tuy vậy, Strategic Business Leader không phải là chỉ kết hợp kiến thức của 2 môn P1 và P3 mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như kỹ năng lãnh đạo, quản trị rủi ro và quản lý chiến lược, ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu… Điều này giúp học viên ACCA trang bị và cập nhật được những kiến thức và kỹ năng phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.

Nội dung khóa học

 • 1 - Giới thiệu tổng quan môn học 18:42
 • 2 - Giới thiệu format đề thi 18:15
 • 3 - Lời khuyên khi thi môn SBL 7:04
 • 4 - Tài liệu môn học
 • 0 - Overview 3:43
 • 1 - Leadership 36:32
 • 2 - Strategy 36:54
 • 3 - Culture 14:38
 • 4 - Summary 3:00
 • Practice
 • 0 - Overview 6:32
 • 1 - Principals and agents in governance 40:22
 • 2 - Social responsibility 42:34
 • 3 - Sustainability 21:31
 • 4 - Summary 3:10
 • Practice
 • 0 - Overview 5:52
 • 1 - Corporate Governance 16:03
 • 2 - Achieved Corporate Governance 41:59
 • 3 - Impact of Ownership on Corporate Governance 22:17
 • 4 - Summary 0:56
 • 0 - Overview 8:46
 • 1 - The External Environment 7:03
 • 2 - The Marco Environment 8:45
 • 3 - National Environment 9:11
 • 4 - Industry/Sector Environment 15:10
 • 5 - Customer and Markets 7:01
 • 6 - Scenario Planning 3:44
 • 7 - Summary 2:07
 • Effective Leadership & How to gain professional skills 22:15
 • Practice - Checkpoint 1 - Mar 2020 (past paper) 58:20
 • Useful links to read
 • Practice Checkpoint 1 - Commercial acument - Caius
 • Chữa Practice Checkpoint 1 - Commercial acument - Caius 13:26
 • 0 - Overview 10:24
 • 1 - Strategic capability 12:18
 • 2 - Strategic capability and sustainable competitive advantage 8:11
 • 3 - Organisational knowledge 6:06
 • 4 - Porter's value chain 13:12
 • 5 - Value network 3:35
 • 6 - SWOT analysis 6:01
 • 7 - Summary 1:27
 • Practice
 • 0 - Overview 4:55
 • 1 - Competitive advantage and strategic choice 33:53
 • 2 - Sustainable competitive advantage 16:50
 • 3 - Managing organizational portfolios 9:39
 • 4 - Product-market strategy: direction of growth 5:52
 • 5 - Diversity of products and markets 10:13
 • 6 - Methods of development 15:06
 • 7 - Suitability, acceptability and feasibility 2:01
 • 8 - Summary 2:09
 • Optimizing Strategic Decisions & How to gain professional skills 20:59
 • Practice - Checkpoint 2 - Mar 2020 (past paper) 36:53
 • Useful links to read
 • Practice Checkpoint 2 - Analysis - Chelsea
 • Chữa Practice Checkpoint 2 - Analysis - Chelsea 20:31
 • 0 - Overview 4:53
 • 1 - The relationship between organizational strategy and risk management strategy 11:23
 • 2 - Risk management process 47:15
 • 3 - Summary 1:39
 • Practice
 • 0 - Overview 3:15
 • 1 - Internal Control 40:02
 • 2 - Monitoring 32:10
 • 3 - Summary 1:17
 • Practice
 • 0 - Overview 5:00
 • 1 - Doing the wrong thing 25:10
 • 2 - Doing the right thing 33:57
 • 3 - Summary 1:27
 • Practice
 • Assessing and managing risk and ethical issues 13:40
 • Practice - Checkpoint 3 - Mar 2020 (past paper) 25:10
 • Useful links to read
 • Practice Checkpoint 3 - Skepticism - ZK
 • Chữa Practice Checkpoint 3 - Skepticism - ZK 18:17
 • 0 - Overview 8:03
 • 1 - Financial objectives and business strategy 13:37
 • 2 - The finance function 18:12
 • 3 - Financial analysis and decision-making techniques 25:50
 • 4 - Cost and management accounting 21:22
 • 5 - Standard costing and variance analysis 6:47
 • 6 - Evaluating strategic options using marginal and relevant costing techniques 5:02
 • 7 - Summary 1:38
 • Practice
 • 0 - Overview 5:12
 • 1 - Applications of IT 5:57
 • 2 - Smart Technologies, Mobile technologies and cloud computing 20:28
 • 3 - Cloud computing owned technology 6:33
 • 4 - Robotics and Artificial Intelligence 8:25
 • 5 - Information technology and data analysis 4:03
 • 6 - Big data 5:35
 • 7 - Data for decision making 3:26
 • 8 - Information system controls from a strategic perspective 3:48
 • 9 - IT and systems security controls 4:33
 • 10 - Cybersecurity 4:08
 • 11 - Improving IT/IS controls 2:47
 • 12 - Summary 1:39
 • Practice
 • 0 - Overview 6:11
 • 1 - Delivering e-business 6:46
 • 2 - Strategy model for e-business 21:52
 • 3 - Applications of technology to support e-business 8:35
 • 4 - Characteristics of e-marketing: the 6 ls model 7:53
 • 5 - Comparison of traditional and online branding 7:35
 • 6 - Acquiring and managing suppliers and customers 10:22
 • 7 - New developments and innovation 14:45
 • 8 - Summary 1:29
 • Practice
 • Evaluating and enabling strategic change 17:08
 • Practice - Check Point 4 26:02
 • Practice Checkpoint 4 - Evaluation - Jayne Cox Direct
 • Chữa Practice Checkpoint 4 - Evaluation - Jayne Cox Direct 22:51
 • 0 - Overview 9:14
 • 1 - Enabling success and strategic change 28:07
 • 2 - Collaborative working 13:29
 • 3 - Performance excellence 11:39
 • 4 - Empowering organisations 5:54
 • 5 - Talent management 4:18
 • 6 - Strategic change 4:03
 • 7 - Contextual features of change 3:25
 • 8 - Contextual features of change 3:08
 • 9 - Lewin's three-stage model 8:08
 • 10 - Summary 1:23
 • Practice
 • 0 - Overview 6:06
 • 1 - Process redesign 10:21
 • 2 - Harmon's process-strategy matrix 6:20
 • 3 - Process redesign options 15:18
 • 4 - Feasibility 3:34
 • 5 - A process redesign methodology 7:48
 • 6 - Summary 1:36
 • Practice
 • 0 - Overview 5:57
 • 1 - Project management 15:54
 • 2 - Project initiation 10:57
 • 3 - Project costs and benefits 8:45
 • 4 - Project planning 6:35
 • 5 - Project execution and control 8:50
 • 6 - Project completion 3:12
 • 7 - Summary 1:23
 • Practice
 • Implementing strategic change 11:44
 • Practice - Check Point 5 34:01
 • Practice Checkpoint 5 - Communication - Bonar Paint
 • Chữa Practice Checkpoint 5 - Communication - Bonar Paint 21:04
 • Gợi ý phân tích September Preseen 2023 39:49
 • Gợi ý phân tích Preseen December 2023 28:45
 • Gợi ý phân tích Preseen June 2024 30:48
 • Question 1 47:29
 • Question 2 43:36
 • Question 34 33:07
 • Bài chữa 81:46
 • Bài chữa 98:03

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
6268 Học viên 63 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management Demo
Phạm Mai Anh
(0) 2 Học viên
Miễn phí
ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 32 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 15 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 13 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 43 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
6.590.000 10.000.000 -35%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 33 giờ 24 phút
Giáo trình: 155 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC