318522678295743

ACCA Taxation Demo

Khóa học ACCA Taxation (TX/F6) - Thuế Việt Nam
Nguyễn Thị Lan Anh
0 Đánh giá 136 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi hoàn thành môn học Taxation tại BISC, học viên sẽ có khả năng vận dụng một cách linh hoạt và chính xác vào thực tế, cụ thể:

  • Giải thích được các hoạt động cũng như phạm vi điều chỉnh của hệ thống Thuế Việt Nam
  • Giải thích và tính toán được các loại thuế như Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế nhà thầu, Thuế giá trị gia tăng
  • Có thể giải thích được các nghĩa vụ của người nộp thuế, người đại diện nộp thuế và những ảnh hưởng của việc không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Giới thiệu khóa học

Môn Taxation (TX/F6) là một trong số những môn học được xem là “cột mốc” thuộc level Fundamental Skills, cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về Thuế ở Việt Nam. Với các kiến thức có được ở môn TX, học viên sẽ hoàn toàn làm chủ và có thể vận dụng chính xác và linh hoạt vào công việc thực tế.

Khi hoàn thành môn học này tại BISC, học viên sẽ có khả năng vận dụng một cách linh hoạt và chính xác vào thực tế các kiến thức về hệ thống thuế và các sắc thuế tại Việt Nam cũng như tuân thủ các luật định liên quan về thuế.

Nội dung khóa học

  • Bài học 28:24
  • 1 - Tax System Introduction 23:30
  • 2 - Tax Administration 40:18
  • 1 - Overview of PIT 38:43
  • 2.1 - PIT Calculation – Employment Income phần 1 33:20

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Lan Anh
300 Học viên 2 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 29 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
ACCA Financial Accounting Offline December 2023 - WW
Mr. Giang Ha ACCA
(1) 0 Học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
ACCA Financial Accounting Offline December 2023
Mr. Giang Ha ACCA
(1) 104 Học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
ACCA Financial Reporting Offline December 2023
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 96 Học viên
4.890.000đ
6.900.000đ
(-30%)
ACCA Management Accounting Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(1) 143 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 44 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC