318522678295743

ACCA Performance Management Demo

Môn ACCA Performance Management (PM/F5) giúp quản lý chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời lên kế hoạch, lập ngân sách và đánh giá hiệu quả kinh doanh
Mr. Giang Ha FCCA
0 Đánh giá 137 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi hoàn thành khóa học PM/F5 tại BISC, học viên có thể:

 • Giải thích và ứng dụng các kỹ năng về Kế toán giá thành, Kế toán chi phí vào thực tiễn
 • Nhận diện, áp dụng kiến thức về lập kế hoạch tài chính, sử dụng phương thức lập kế hoạch và kiểm soát để đo lường và kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • Lựa chọn và áp dụng kiến thức vào việc tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, sử dụng một cách hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp, kiểm soát tốt rủi ro trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa học

Performance Manage (PM/F5) là môn học liên quan đến Kế toán quản trị, giúp học viên có thể quản lý chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời lên kế hoạch, lập ngân sách và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Thực chất môn ACCA Performance Management là môn nâng cao của môn Management Accounting (MA/F2). Một Kiểm toán viên hiện đại không chỉ biết lập Báo cáo tài chính đúng chuẩn mà còn phải biết Quản trị chi phí cho doanh nghiệp, cắt giảm những chi phí không cần thiết và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu 18:12
 • 1 - Definition of information systems 36:36
 • 2 - Benefits and roles of information systems 4:10
 • 3 - Cost of information systems 13:50
 • 4 - Communication of information 8:33
 • 5 - Security of information systems 25:09
 • 6 - Round Up 0:48
 • Practice Chapter 1
 • Chữa Practice Chapter 1 6:52
 • 1 - Planning, control and decision-making 22:21
 • 2 - Management accounting information for strategic planning, control and decision-making 7:16
 • 3 - Management accounting information for management control 8:44
 • 4 - Management accounting information for operational control 2:01
 • 5 - Types of information systems 17:59
 • 6 - Big Data 16:38
 • Practice Chapter 2
 • Chữa Practice Chapter 2 9:00
 • 1 - Cost Classification 31:57
 • 2 - Revision: ABSORPTION COSTING 13:14
 • 3 - Revision: MARGINAL COSTING 8:34
 • 1 - Activity-based costing (ABC) 53:23
 • Chữa Practice ABC Costing 19:15
 • 2 - Target costing 23:32
 • Chữa Practice Target costing 35:53

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha FCCA
6922 Học viên 65 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management Demo
Phạm Mai Anh
(0) 16 Học viên
Miễn phí
ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 50 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 21 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha FCCA
(0) 21 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha FCCA
(0) 44 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 6 giờ 23 phút
Giáo trình: 24 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC