ACCA Financial Accounting Demo

Môn học Kế toán tài chính cấp độ Kiến thức ứng dụng chương trình ACCA
Mr. Giang Ha ACCA
1 đánh giá 160 học viên

Bạn sẽ học được gì

FA/F3 tuy là môn học căn bản nhưng khối lượng kiến thức là tương đối lớn, bao trùm toàn bộ kiến thức của Kế toán. Với môn học “nhập môn” này, học viên sẽ :

 • Hiểu được mục đích của việc lập Báo cáo tài chính cũng như các tính chất của thông tin tài chính
 • Hiểu được bút toán kép và hạch toán được các giao dịch cơ bản
 • Lập được Bảng cân đối phát sinh cũng như các Báo cáo tài chính đơn giản
 • Đọc hiểu - phân tích được các thông tin trên Báo cáo tài chính

Giới thiệu khóa học

Khóa học ACCA Financial Accounting (FA/F3) là môn "Kế toán tài chính" thuộc cấp độ Kiến thức Ứng dụng và là môn đầu tiên cần chinh phục trong chương trình ACCA. Vì thế, đây được xem là môn học quan trọng nhất với vai trò là nền tảng cho các môn học tiếp sau.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về môn học Financial Accounting 32:57
 • 0 - Financial Accounting - OVERVIEW 05:40
 • 1 - What is financial reporting? 04:27
 • 2 - Business & Types of Business 62:13
 • 3 - Need of Users & Stakeholders 07:27
 • 4 - Accounting & Types of Accounting 05:12
 • 5 - Financial Statements 39:20
 • 6 - Governance 12:51
 • 0 - Overview 02:14
 • 1 - Factors to consider when prepare FS 06:18
 • 2 - The role and structure of the International Accounting Standards Board (IASB) 22:34
 • Quiz
 • Practice Chapter 1&2
 • Chữa Practice Chapter 1&2 11:31
 • 0 - Conceptual Framework 04:16
 • 1 - Assumptions for FS 19:23
 • 2 - Qualitative Characteristics 30:14
 • 3 - Qualitative Characteristics 04:50
 • 4 00:46
 • Practice Chapter 3
 • Chữa Practice Chapter 3 10:22
 • 0 - The role of source document 20:04
 • 1 - Some definitions of source docs 16:51
 • 2 - Books of Original/Prime Entry 21:40
 • 0 - General / Nominal Accounts 10:00
 • 1 - Double Entries 05:17
 • 2 - Double Entries Book - Keeping 01:49
 • 3 - Examples of Double Entries 16:19
 • 4 - Day book Analysis 12:21
 • Practice Chapter 5
 • Chữa Practice Chapter 5 17:25

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
952 học viên 34 khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khánh Linh

Nghe thầy giảng rất hay, không buồn ngủ. Đôi lúc thầy còn kể chuyện thực tế nên rất "bánh cuốn"

Khóa học liên quan

ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 13 học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
ACCA Financial Accounting Offline June 2023
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 17 học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
ACCA Financial Reporting Offline March 2023
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 40 học viên
4.890.000đ
6.900.000đ
(-30%)
ACCA Audit and Assurance Offline June 2023
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 0 học viên
4.990.000đ
6.900.000đ
(-28%)
ACCA Management Accounting Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 33 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 6 giờ 44 phút
Giáo trình: 31 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC