318522678295743

ACCA Strategic Business Reporting Demo

SBR là một trong hai môn học bắt buộc ở level Strategic Professional trong chương trình ACCA. Môn học giúp học viên thực hành Báo cáo tài chính trong môi trường kinh doanh.
Mr. Giang Ha ACCA
0 Đánh giá 95 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành môn SBR tại BISC, học viên có thể:

 • Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng trong giá trị đạo đức nghề nghiệp của một Kế toán viên
 • Có nền tảng kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS, IFRS trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất
 • Đánh giá, nhận xét và phát triển các khung Báo cáo tài chính
 • Lập Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn
 • Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tư vấn và đề xuất phát triển về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
 • Hiểu rõ và có khả năng giải thích các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp đặc biệt
 • Đánh giá sự phát triển của kế toán hiện tại

Giới thiệu khóa học

Strategic Business Reporting (SBR/P2) - Báo cáo chiến lược kinh doanh, là môn học thuộc level Strategic Professional (cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp) của chương trình ACCA. Thực chất môn SBR là môn học nâng cao dựa trên nền tảng của môn FR/F7, do đó học viên nên nắm chắc kiến thức môn FR để dễ dàng tiếp cận với môn SBR hơn. Môn học SBR giúp học viên trang bị các kiến thức, kỹ năng và đưa ra được các đánh giá, nhận xét về chuyên môn trong việc thực hiện Báo cáo tài chính trong các môi trường và tình huống kinh doanh thực tế.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu chung về khóa học 16:11
 • Giới thiệu format đề thi 8:38
 • Hướng dẫn ôn tập FR/F7 7:02
 • 0 - Overview 6:23
 • 1 - IAS 1 - Presentation of Financial Statements 15:15
 • 2 - Conceptual Framework for Financial Reporting 8:41
 • 3 - Financial Report 50:59
 • 4 - Round Up 1:06
 • 1 - Professional and ethical issues 37:13
 • 2- Related parties 22:41
 • 3 - Accounting policies, estimates and prior period errors 16:14
 • Cách làm dạng bài tập Ethics & Professional issues 25:58
 • 0 - Overview 2:09
 • 1 - Definition and Purposes 11:15
 • 2 - Approach to Revenue Recognition 132:53
 • 3 - Contract Costs 7:08
 • 4 - Presentation & Disclosure 3:21
 • 5 - CHANGE IN TRANSACTION PRICE AND CONTRACT MODIFICATIONS 36:08
 • 6 - Round Up 1:37

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
5942 Học viên 62 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 21 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
ACCA Management Accounting Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(1) 193 Học viên
Miễn phí
ACCA Financial Accounting Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(4) 1141 Học viên
Miễn phí
ACCA Performance Management Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 118 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 6 giờ 50 phút
Giáo trình: 19 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC