318522678295743

ACCA Financial Management Demo

Môn học ACCA Financial Management cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng của một nhà Quản trị tài chính
Phạm Mai Anh
0 Đánh giá 114 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành môn học FM tại BISC, học viên có thể:

 • Nắm được vai trò, mục đích của bộ phận quản trị tài chính
 • Có thể đánh giá được tác động của môi trường kinh tế đến quản trị tài chính
 • Có thể thẩm định các phương án đầu tư
 • Nhận diện và vận dụng các kỹ thuật về quản trị vốn lưu động, định giá doanh nghiệp, các phương pháp quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Giới thiệu khóa học

Financial Management (FM/F9) là môn học về Quản trị tài chính thuộc level Applied Skills trong chương trình ACCA và cũng là môn học cuối cùng trong các môn học thuộc cấp độ F. Môn học FM/F9 cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng của một nhà Quản trị tài chính, do đó đòi hỏi học viên phải quan tâm tới những vấn đề lớn hơn như: đầu tư, tài chính, luật pháp,...

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về môn học 16:43
 • 1 - The nature and purpose of financial management 14:12
 • 2 - Financial objectives and the relationship with corporate strategy 30:17
 • 3 - Stakeholders 11:49
 • 4 - Measuring the achievement of corporate objectives 27:31
 • 5 - Encouraging the achievement of stakeholder objectives 10:23
 • 6 - Not-for-profit organizations 6:55
 • Practice 1
 • Chữa Practice 1 29:37
 • Practice 2
 • Chữa Practice 2 10:23
 • 1 - Outline of macroeconomic policy 17:26
 • 2 - Fiscal policy 3:04
 • 3 - Monetary and interest rate policy 3:30
 • 4 - Exchange rates 23:44
 • 5 - Competition policy 17:18
 • 6 - Government assistance for business 0:48
 • 7 - Green policies 3:31
 • 8 - Corporate governance regulation 6:59
 • 1 - Financial intermediaries 6:24
 • 2 - Financial markets 23:10
 • 3 - International money and capital markets 3:30
 • 4 - Rates of interest and rates of return 25:05
 • 5 - Money market instruments 14:25
 • Practice Part B
 • Chữa Practice Part B 15:06
 • 1 - The nature of Working Capital 5:00
 • 2 - Objectives of Working Capital management 14:26
 • 3 - The Cash Operating Cycle 8:46
 • 4 - Working Capital ratios 39:34
 • 5 - Over-Capitalization vs Overtrading 29:03

Thông tin giảng viên

Phạm Mai Anh
372 Học viên 7 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 21 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 10 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 39 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
ACCA Financial Accounting Offline September 2024
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 0 Học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 6 giờ 58 phút
Giáo trình: 31 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC