318522678295743

ACCA Advance Performance Management Demo

Advanced Performance Management (APM/P5) là môn học tự chọn thuộc level P trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng liên quan đến Quản trị hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp
Mr. Giang Ha ACCA
0 Đánh giá 57 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành khóa học APM tại BISC, học viên có thể:

 • Sử dụng các mô hình hoạch định và kiểm soát chiến lược để lập kế hoạch và giám sát hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp
 • Xác định và đánh giá những ảnh hưởng bên ngoài ảnh hưởng tới hiệu suất của doanh nghiệp
 • Xác định và đánh giá các tính năng thiết kế của hệ thống giám sát và thông tin quản lý
 • Áp dụng các kỹ thuật đo lường hiệu suất vào thực tế để đánh giá và cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp
 • Tư vấn cho khách hàng và quản lý cấp cao về đánh giá hiệu quả của chiến lược kinh doanh, đồng thời xác định những điểm yếu tồn tại trong quản trị của công ty.

Giới thiệu khóa học

Advanced Performance Management - Quản trị hiệu quả hoạt động nâng cao là môn học cung cấp cho học viên tư duy chiến lược trong việc lập kế hoạch và quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả. APM là môn học phát triển của môn PM/F5 (Quản trị hiệu quả hoạt động) ở level Applied Skills, do đó học viên nên củng cố và nắm chắc lại các kiến thức đã được học ở môn PM để tiếp cận dễ dàng với môn học APM này hơn. Ngoài ra, môn APM là môn học có liên quan đến môn SBL(P1&P3), vì vậy học viên cũng có thể học và thi song song 2 môn học này để hỗ trợ nhau.

APM là một trong bốn môn học tự chọn của chương trình ACCA cùng với: Advanced Financial Management (AFM/P4), Advanced Taxation (ATX/P6) và Advanced Audit & Assurance (AAA/P7)

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu 16:59
 • Tài liệu học
 • 0 - Overview 4:25
 • 1 - Strategic Performance Management 21:21
 • 2 -Strategic Models and Performance Management 27:34
 • 3 - Intergrated Reporting 11:06
 • 1 - Mission and Mission Statements 26:31
 • 2 - Objective 11:20
 • 3 - Critical Success Factors 12:38
 • 4 - Key Performance Indicators 19:32
 • 5 - Strategic Models and Performance Management 27:49
 • 6 - Summary 2:57

Thông tin giảng viên

Mr. Giang Ha ACCA
5943 Học viên 62 Khóa học
- FCCA, ACA, CPA, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo
Nguyễn Thị Phương Thảo
(0) 21 Học viên
Miễn phí
ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 10 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 39 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
ACCA Financial Accounting Offline September 2024
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 0 Học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 3 giờ 2 phút
Giáo trình: 12 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC