318522678295743

ACCA Management Accounting Ms.Thao Demo

Nguyễn Thị Phương Thảo
0 Đánh giá 21 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành môn Management Accounting (MA/F2) tại BISC, học viên có thể:

 • Hiểu rõ bản chất, nguồn gốc và mục đích của thông tin quản trị
 • Hiểu và áp dụng các nghiệp vụ kế toán chi phí và giá thành vào thực tiễn
 • Lên kế hoạch, lập ngân sách
 • So sánh, phân tích và kiểm toán chênh lệch của chi phí/giá thành thực tế với chi phí/giá thành tiêu chuẩn
 • Hiểu và áp dụng các phương pháp đo lường hiệu quả và kiểm soát hiệu quả trong kinh doanh

Giới thiệu khóa học

ACCA Management Accounting là môn học thứ 2 trong level Applied Knowledge và có thể coi là môn học “nhập môn” khi học viên muốn tiếp cận với lĩnh vực Kế toán quản trị. Môn học MA/F2 sẽ trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan nhất, giúp học viên có thể nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp ở quá khứ và hiện tại, từ đó có thể định hướng được xu thế, hỗ trợ việc đưa ra quyết định quản trị của Ban giám đốc. Các thông tin của Kế toán quản trị đưa ra là rất đặc biệt trong quá trình vận hành doanh nghiệp, đồng thời giúp kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp một cách tốt hơn.

Nội dung khóa học

 • 0 - Tổng quan 13:07
 • 1 - Purpose and role of cost and management accounting 33:41
 • 2 - Management accounting versus Financial Accounting 8:14
 • 3 - Data and Information 14:50
 • 4 - Limitations of information for decision making 3:47
 • Practice Chapter 1
 • 0 - Tổng quan 3:00
 • 1 - Types of data 8:44
 • 2 - Source of data 12:31
 • 3 - Random sampling and non-random sampling 19:53
 • 4 - Probability sampling methods 11:51
 • 5 - Spreadsheet 4:11
 • Practice Chapter 2
 • 0 - Overview 3:56
 • 1 - 17:16
 • 2 - 20:20
 • 3 - 7:07
 • 4 - 6:29
 • 5 - 3:19
 • 6 - 7:20
 • Practice Chapter 16

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Phương Thảo
57 Học viên 4 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ACCA Advanced Financial Management
Phạm Mai Anh
(0) 10 Học viên
5.090.000đ
7.990.000đ
(-37%)
ACCA Business and Technology Demo
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
ACCA Business and Technology
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 39 Học viên
2.090.000đ
3.900.000đ
(-47%)
ACCA Financial Accounting Offline September 2024
Mr. Giang Ha ACCA
(0) 0 Học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
ACCA Financial Accounting Offline June 2024
Mr. Giang Ha ACCA
(1) 55 Học viên
2.990.000đ
3.900.000đ
(-24%)
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 3 giờ 19 phút
Giáo trình: 21 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC